Verblindingsfactor, UGR waarde


Kort gezegd zorgt een lage UGR waarde voor minder lichthinder in werkruimtes. Het toepassen van de juiste verlichting in ruimtes verdient veel aandacht. Verlichting kan namelijk een grote invloed hebben op de productiviteit en het algehele welzijn van personen. Het licht moet helder genoeg zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, maar mag niet zorgen voor schittering of verblinding.

Verblinding kan veroorzaakt worden op twee manieren; direct of indirect. Bij directe verblinding kunt u denken aan een lichtbron die in uw gezicht schijnt, terwijl bij indirecte verblinding er sprake is van reflectie van de lichtbron op een reflecterend oppervlak.
 
 

NEN-EN 12464-1 richtlijn voor visueel comfort

De richtlijnen voor het visuele comfort van licht zijn vastgelegd in de norm NEN-EN 12464-1 en wordt gemeten met een UGR (Unified Glare Rating) waarde. De UGR waarde is een model die grenswaardes aangeeft voor onbehaaglijke verblinding. Des te hoger de waarde, des te hoger de kans op verblinding. De gemiddelde waarde ligt tussen de 15-30. Een lage waarde staat voor weinig verblinding. Een armatuur met een UGR beneden de 15 geeft dan ook de minste verblinding.

In de NEN-EN 12464-1 zijn voor diverse soorten ruimtes vastgelegd hoe hoog de UGR waarde mag zijn om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren. Voorbeelden van gemiddelde UGR waarden volgens de NEN-EN 12464-1:

Tekenkamers UGR <16
Kantoorruimtes UGR <19
Balieruimtes UGR <22
Archief, trappen en liften <25
Gangen en verkeersruimten UGR <28

UGR waarde op losse led-armaturen

UGR is eigenlijk bedoeld voor de verlichting in zijn geheel en niet per afzonderlijk armatuur. Toch bieden fabrikanten een UGR waarde per armatuur aan op basis van een referentie ruimte met een gemiddelde reflectiewaarde van 0.70, 0.50, 0.20 (plafond, wanden en vloer). Op deze wijze krijgt men snel een goed inzicht of bepaalde combinaties van armaturen de juiste waarden geven voor de te verlichten ruimte.