NEN-EN 12464 Werkplekverlichting


Op 1 juni 2011 is de gewijzigde Europese Norm NEN-EN 12464-1 “Werkplekverlichting – Deel 1 Werkplekken binnen” in
werking getreden. Net als de voorgaande versie stelt deze versie minimum eisen aan de verlichting van binnenwerkplekken
op het gebied van verlichtingsniveau, gelijkmatigheid, verblinding en kleurweergave. Deze eisen zijn gerelateerd aan de aard
van de werkzaamheden die onder de verlichting plaats vinden.
Deze nieuwe versie van de norm heeft op een aantal punten een aanpassing ondergaan maar er zijn ook een aantal
aanvullingen op de eerste norm opgenomen, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de laatste ontwikkelingen in de
verlichtingswereld.
De verlichtingsontwerpen worden vaak alleen beoordeeld op de verlichting van het taakgebied. Mede door de recente
ontwikkelingen van LED verlichting komen er steeds meer armaturen op de markt met een smalle en gerichte lichtverdeling.
Hierdoor wordt dan wel voldaan aan de verlichtingseisen op het taakgebied maar wordt visueel comfort onderbelicht.
In de gewijzigde NEN-EN 12464-1 zijn aanvullende eisen opgenomen om ook het visuele comfort in de ruimte te waarborgen.