R&D

Emmlight werkt met vaste productie partners en geronemmeerde producenten in Europa en Azië. Allen beschikken over zeer sterke Research & Development afdelingen; een vereiste van Emmlight om een samenwerking aan te gaan. Dit houdt enerzijds in dat marktontwikkelingen die door ons worden gesignaleerd snel en adequaat kunnen worden opgepakt en vertaald in concrete, eigen verlichtingsproducten, anderzijds dat wij nieuwe en innovatieve producten uit de gelederen van de partners aanbieden.