LED TL Misverstanden

De markt wordt overspoeld door aanbieders van LED-TL verlichting. Allemaal noemen ze de voordelen van LED ten opzichte van traditionele TL verlichting. Daardoor worden vaak verwachtingen gewekt, die niet kunnen worden waargemaakt. Men jongleert met levensduur, lichtstroom en energiebesparing op een zodanige manier dat de potentiële gebruiker – u dus – de weg compleet kwijtraakt.

Inmiddels heeft Emmlight begin november 2014 ervoor gekozen een product assortiment aan te bieden waarbij de verwachtingen wél worden waargemaakt; de Philips Master LED Tube serie, de Osram SubstiTUBE serie en inmiddels ook T5 LED Tubes.

In kort bestek zetten we de gangbare misverstanden over LED TL, de werkelijke feiten en informatie over de Philips Master LED Tube Value en Osram SubstiTUBE voor u op een rijtje.

Misverstand 1: Levensduur

Er wordt beweerd dat LED TL lampen een langere levensduur hebben dan TL-D lampen.
Met name de lichtterugval is bij de opgave van een lamplevensduur van groot belang. En deze opgave ontbreekt in de meeste gevallen bij LED TL. Reden is misschien wel dat sommige LED’s een hogere lichtterugval hebben dan traditionele TL-D lampen. Bovendien wordt de geclaimde lange levensduur niet gegarandeerd. En wanneer men al over garantie spreekt is deze toch wel zeer beperkt (1 of 2 jaar), in vergelijking met de opgegeven levensduur.

Philips en Osram tubes
Philips en Osram geven gemiddeld 50.000 branduren af met een maximale lichtterugval van 30%. Er zijn zelfs tubes beschikbaar waar 60.000 uur voor wordt afgegeven. Beide fabrikanten kennen een garantieperiode tot 5 jaar.

Misverstand 2: Armatuur aanpassen

Om een LED TL te laten functioneren in een bestaand TL-D armatuur adviseert men de gebruiker om de voorschakelapparatuur in voorkomende gevallen te verwijderen of te overbruggen.
Het armatuur is dus niet geschikt voor een LED TL en de eindgebruiker moet het zelf geschikt maken. Hierdoor vervalt iedere garantie, claim of ondersteuning van de armaturenfabrikant en ligt de verantwoording bij eventuele calamiteiten bij de ombouwer, en dat is meestal de eindgebruiker.

Philips en Osram tubes
Ombouwen is gelukkig niet meer noodzakelijk. Er zijn diverse series beschikbaar. Een serie waarbij starter overbruggers worden meegeleverd zodat deze in armaturen kunnen worden toegepast voorzien van een elektromagnetische ballast. Instantfit (Philips) en SubstiTUBE HF (Osram) kunnen worden toegepast in armaturen voorzien van een elektronisch voorschakelapparaat. En er zijn inmiddels ‘universal’ tubes beschikbaar die voor zowel E-VSA als C-VSA geschikt is. De prijs van de laatsgenoemde is echter nog relatief hoog.

Daarnaast zijn de meeste buizen voorzien van roteerbare fittingen, zodat de buis altijd goed gedraaid kan worden ten opzichte van het armatuur.

Misverstand 3: (Spiegel)optieken overbodig

Het licht van LED TL lampen houdt geen rekening met (spiegel)optieken.
TL-D armaturen zijn om lichttechnische redenen meestal voorzien van hoogwaardige (spiegel)optieken. Deze zorgen ervoor dat het licht valt waar men het nodig heeft zonder hinderlijke bijverschijnselen, zoals reflecties in beeldschermen en verblinding. Het uitgestraalde licht van sommige LED TL buizen zorgt ervoor dat deze optieken geen functie meer hebben, waardoor de kans op reflecties en verblinding ernstig toeneemt. Daarbij rijst de vraag of nog voldaan wordt aan de huidige normen voor verlichting (NEN12464-1) en ARBO. Soms is dit niet het geval.

Philips en Osram tubes
Met brede stralingshoeken gebruiken de tubes van Philips en Osram een groot deel van de bestaande spiegeloptieken. Desalniettemin loont het, vanwege de grote diversiteit aan bestaande optieken, om de tubes eerst in de praktijk te testen.

Misverstand 4: Lichtkleur en kleurweergave

LED biedt soms geen zekerheid op het gebied van lichtkleur en kleurweergave.
Veel aanbieders hullen zich hierover in stilzwijgen, zeker voor wat betreft kleurweergave (Ra waarde). De lichtkleur kan in het slechtste geval per LED TL verschillend zijn, waardoor er een rommelig lichtbeeld ontstaat. Indien de kleurweergave niet goed genoeg is voldoet u zelfs niet aan de gestelde NEN- en ARBO-normen.

Philips en Osram tubes
De LED Tubes van Philips en Osram kennen een Ra waarde van 83 en voldoen hiermee aan de normen. Binning (SDCM) geeft aan of er zichtbaar kleurverschil kan bestaan. Met SDCM 4 is dat bij beide fabrikanten gelukkig niet meer het geval.

Misverstand 5: Lichtstroomvergelijkingen

Een LED TL van bijvoorbeeld 120 cm (de lengte van een 36W TL-D lamp) geeft niet altijd evenveel licht als een TL-D van 36W.
Door creatief om te gaan met de grote verscheidenheid aan waarden zijn lichtstroomvergelijkingen van LED TL met TL-D vaak ondoorzichtig. Hoe onjuist deze informatie werkelijk is, wordt pas duidelijk wanneer men de TL-D lampen vervangt. Vaak is er dan een enorme terugval (50-70%) in licht, met als gevolg dat de verlichting niet meer voldoet aan de standaard verlichtingseisen zoals deze gehanteerd dienen te worden.

Philips en Osram tubes
Waakzaamheid blijft hier geboden. Emmlight raadt aan om goed te blijven kijken naar de hoeveelheid Lumen die wordt afgegeven. De zogenaamde UO (Ultra Output) LED Tubes van Philips en SubstiTUBE Advanced UO van Osram kennen op dit moment de hoogste waarden in de markt en zijn dan ook de beste keuze indien u niet wilt inboeten op de hoeveelheid licht in uw bedrijf. In voorkomende gevallen kan het zelfs zo zijn dat u méér licht krijgt door het toepassen van de nieuwste tube series.

Misverstand 6: Netvervuiling, blindstroom, harmonische vervuiling

Om het positieve beeld van LED TL niet te verstoren, worden netvervuiling, blindstroom, en harmonische vervuiling vaak niet vermeld.
Toch kunt u hier bij inferieure producten mee te maken krijgen, zodat door harmonische vervuiling energiekosten kunnen toenemen en nulleiders door forse blindstroom heet kunnen worden.

Philips en Osram tubes
Met een minimale arbeidsfactor van >0.9 en de garantie dat de waarden van THD (Total Harmonic Distortion) en EMI (Electromagnetic Interference) binnen de normen liggen, kunt u er van uitgaan dat de beoogde energiebesparing daadwerkelijk wordt behaald.

Conclusie

Er bestaan helaas nog veel LED TL producten die geen volwaardig alternatief vormen voor een TL-D lamp. Voorzichtigheid is dan ook geboden bij de aanschaf van dit product. De Master LED Tube en de SubstiTUBE series van Philips en Osram bevatten echter producten waar Emmlight wel degelijk achter staat.

Voor advies over welke LED TL voor uw situatie de beste keuze is, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Interessante links

Benieuwd wat LED Tubes kosten? Uw besparing berekenen? Of reeds overtuigd dat LED TL ook iets voor u is en wilt u Osram of Philips LED Tubes aanschaffen? Kijkt u dan eens bij de webshop TL Outlet.

 

 

 

Of kijk nog even bij de volgende links: