Energiebesparing

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen als deze binnen 5 jaar terug kunnen worden verdiend, waaronder het aanpassen van de verlichting. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq). De energiebesparing levert ten opzichte van de investering al snel geld op.

Voor de gebouwde omgeving zijn voor de volgende utiliteitsgebouwen erkende maatregelen aangewezen: kantoren, zorg en onderwijs.