Verlichting Entree

Iets dat met enige regelmaat wordt vergeten is dat entrees ook bij fabrieken belangrijke functies vervullen.
Enerzijds moeten ze bezoekers in staat stellen zich te oriënteren en anderzijds dienen ze als visitekaartje van de onderneming. Ze moeten een aangename sfeer scheppen en bijdragen tot de eerste persoonlijke indruk van uw bezoekers.